Nabídka služby odborné činnosti

ve stavebnictví vlastní osobou v oboru dozoru staveb v realizaci pro investory, stavebníky, projektanty či jiné subjekty jako autorizovaný technik pozemního stavitelství, vodohospodářských staveb.

Chcete nezávislý stavební dozor, chcete  výpomoc při technickém řešení staveb, hledáte stavebního technika na řízení kapacit při realizaci  vybraných zakázek, chcete poradenství při provádění vašich staveb, chtějte mne.

Volejte na 602 689 137 a pište na email cermna@brendl.info.

Jsem autorizovaný  technik vedený v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1100106 v oboru pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství , specializace stavby hydrotechnické a zdravotnětechnické.